Rodinné portfolio Blāha Family & Co

img-1406
mask-group-4

„Fidelis esto, subditus fieri noli“ „Oddaným buď, ale poddaným se nestaň“, tak zní rodové heslo rodiny Martiny a Martina Bláhových. Poukazujeme na oddanost k přesvědčení o osobní odpovědnosti za vše, co v životě vytváříme, jak myslíme, jak se chováme a jak jednáme. To vše je pouze v naší kompetenci a na našem svědomí. Nikdy se nepoddáváme myšlenkám a činům, které nevycházejí z našeho přesvědčení o mravních, morálních a etických hodnotách. Nikdy nejednáme stylem win-lose a nesnažíme se dosáhnout vlastního prospěchu na úkor ostatních. Spravujeme aktiva, do kterých reinvestujeme naše zisky a spolu s našimi spolupracovníky, partnery a přáteli vytváříme udržitelné, stabilní a zdravé pracovní prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                      Martina & Martin Bláhovi

Co děláme? investujeme pomáháme bavíme se

„Nejen prací živ je člověk“ To platí i pro nás, i když díky našemu nadšení se další pracovní příležitostí vždy stane i náš koníček – v našem případě to platí doslova. Vedle investiční a řídící činnosti v ovládaných společnostech je velkým rodinným hobby chov anglického plnokrevníka a dostihy. Vlastníme dostihovou stáj a několik dostihových koní, kteří naši rodinu reprezentují nejen na českých, ale převážně na zahraničních drahách. Naší vášní je také organizování kulturních, uměleckých a sportovních produkcí. 

Naše značky spravujeme rozvíjíme kontrolujeme

Jsme osobně angažovaní v každé společnosti, která patří do portfolia naší rodiny. S našimi kolegy v řídících funkcích komunikujeme na každodenní bázi a podílíme se na flexibilním rozhodování ve strategických oblastech. V rámci našeho portfolia uplatňujeme  synergické efekty, čímž zvyšujeme efektivitu v interním procesu a optimalizujeme provozní náklady s důrazem na zachování konkurenceschopnosti a udržitelnosti našich podniků. V rámci skupiny vlastníme podíly na základním kapitálu jednotlivých společností z oblasti logistiky, dopravy, letectví, rejdařství, retailu, vydavatelství a zemedělství.  Náš konsolidovaný podíl na základním kapitálu činí 3,6 milionů € z celkových 5,3 milionů €.

Naše tweety

Martin Bláha

e-mail: martin@blahafamily.cz
telefon: +420 603 508 558
datová schránka: qdf5368